ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

© Copyright E.G.W. Information Services Ltd 2023. All rights reserved.
All other products mentioned are registered trademarks or trademarks of their respective companies.


Fax EGWIS e-learning Portal EGWIS eshop Login


Κατάρτιση/ Καθοδήγηση

προς πιστοποίηση

στο επαγγελματικό πεδίο:


ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ 5  


Εγγραφή/ Δήλωση Συμμετοχής Αρχείο pdf

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΕΕΚ)

ΕΠΙΠΕΔΟ 5


ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ  


Λεπτομέρειες προγράμματος:

Ημερομηνία και Ώρες Διεξαγωγής:

Καθορισμός ημερομηνιών συναντήσεων κατόπιν συνεννόησης με τους συμμετέχοντες

Διάρκεια: 12 Ώρες - Σύνολο 6 συνατήσεις.

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική


Η κατάρτιση βασίζεται αυστηρά στο


ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΟΣ

-ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ-

ΕΚΠΑΥΔΕΥΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΕΠΙΠΕΔΟ 5


στη βάση του οποίου θα εξετάζονται και θα πιστοποιούνται οι Εκπαιδευτές Επαγγελματικής Κατάρτισης


ΤΟΜΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ:

  1. Διάγνωση Αναγκών Κατάρτισης
  2. Σχεδιασμός προγραμμάτων ή/ και ενοτήτων κατάρτισης.
  3. Υλοποίηση προγραμμάτων ή/ και ενοτήτων κατάρτισης.
  4. Αξιολόγηση προγραμμάτων ή/ και ενοτήτων κατάρτισης.


Παρακαλούμε όπως δηλώσετε έγκαιρα την συμμετοχή σας.

Αριθμός διαθέσιμων θέσεων: 10.     

Κόστος σεμιναρίου:  €304,00

Ποσό επιχορήγησης: €204,00 για όλα τα μεγέθη επιχειρήσεων.

Τελικό κόστος: €304,00 - €204,00= €100,00


Το τελικό κόστος καταβάλλεται με την κράτηση της θέσης.