Ο ΕΥΡΟΚΩΔΙΚΑΣ EC8 ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΤΗ ΚΥΠΡΟ - STAAD PRO

  • Trainers
  • George Eleftheriou |

Η ανάγκη κατάρτισης των Πολιτικών Μηχανικών  για τον Ευρωπαϊκό Αντισεισμικό Κανονισμό (EC8), ξεκινά από την επιβολή της χρήσης του, δια νόμου όσον αφορά τις κατασκευές με οπλισμένο σκυρόδεμα & μεταλικές κατασκευές. Ο κανονισμός αναφέρεται σε παραμέτρους και κατηγορίες τις οποίες ο Μηχανικός καλείται να αναγνωρίσει και να εφαρμόσει μέσα από την έμπρακτη μελέτη και σχεδιασμό, εφόσον πρώτα ταξινομήσει την κατασκευή της οποίας το μοντέλο επεξεργάζεται.

  • Tags :

Course Information

Στόχοι:

Μέθοδος & Τεχνικές Κατάρτισης & Αξιολόγησης:

Coaches

George Eleftheriou

George Eleftheriou