Στόχοι:

Με το πέρας του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να δημιουργήσουν και να μετατρέψουν σχέδια δύο διαστάσεων με άνεση, χρησιμοποιώντας το AutoCAD, από τα αρχικά στάδια της δημιουργίας του σχεδίου μέχρι το τελικό στάδιο της εκτύπωσης. Το πρόγραμμα καλύπτει την τελευταία έκδοση AutoCAD. Το πρόγραμμα θα χρησιμοποιηθεί για να αποκαταστήσει την μεγάλη κατανάλωση χρόνου που χρειάζεται με τον παραδοσιακό τρόπο σχεδίασης. Το πρόγραμμα στοχεύει και στην ενημέρωση, κατάρτιση υποψηφίων χρηστών παλαιότερων εκδόσεων του AutoCAD.