Ανάγκη κατάρτισης:

Η ανάγκη κατάρτισης των Πολιτικών Μηχανικών  για τον Ευρωπαϊκό Αντισεισμικό Κανονισμό (EC8), ξεκινά από την επιβολή της χρήσης του, δια νόμου όσον αφορά τις κατασκευές με οπλισμένο σκυρόδεμα & μεταλικές κατασκευές. Ο κανονισμός αναφέρεται σε παραμέτρους και κατηγορίες τις οποίες ο Μηχανικός καλείται να αναγνωρίσει και να εφαρμόσει μέσα από την έμπρακτη μελέτη και σχεδιασμό, εφόσον πρώτα ταξινομήσει την κατασκευή της οποίας το μοντέλο επεξεργάζεται.

Στόχοι:

Με το πέρας του σεμιναρίου ο Μηχανικός θα είναι σε θέση να προσδιορίζει τα χαρακτηριστικά που διέπουν μια κατασκευή σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Αντισεισμικό Κανονισμό όπως το Επίπεδο Ασφάλειας και Πλαστιμότητας καθώς και τους Συντελεστές Συμπεριφοράς της κατασκευής, παραμέτρους από τις οποίες θα εξαγάγει τους συντελεστές που χρειάζεται για να καταλήξει στην ανάλυση και σχεδιασμό. Θα είναι επίσης σε θέση να υπολογίσει το Φάσμα Απόκρισης Σχεδιασμού, αν θέλει να επιλέξει την Δυναμική Ανάλυση του Μοντέλου, όπως επίσης και να κατέχει τους βασικούς ελέγχους που προνοεί ο κανονισμός π.χ. τον έλεγχο φαινομένων δεύτερης τάξης, τον έλεγχο φαινομένων Στροφής κτλ.

Οι παρευρισκόμενοι θα εκπαιδευτούν στο λογισμικό πρόγραμμα STAAD-Pro για επίλυση κατασκευών απο σκυρόδεμα και χάλυβα.

 

 

Μέθοδος & Τεχνικές Κατάρτισης & Αξιολόγησης:

Μέθοδος Κατάρτισης: Κατά πρόσωπο εκπαίδευση.

Τεχνικές Κατάρτισης: Ερωτήσεις – Απαντήσεις, Χιονοστιβάδα, Συζήτηση, Επίδειξη, Πρακτική Εξάσκηση..

Εργαλεία αξιολόγησης: Ερωτηματολόγιο.

Τεχνικές αξιολόγησης : Διανομή ερωτηματολογίου.