ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

© Copyright E.G.W. Information Services Ltd 2023. All rights reserved.
All other products mentioned are registered trademarks or trademarks of their respective companies.


Fax EGWIS e-learning Portal EGWIS eshop Login


Lumion 11.5


Η σειρά μαθημάτων θα διεξαχθεί στο εκπαιδευτικό κέντρo της

E.G.W. Information Services Ltd.

στη Πάφο

Κάθε Δευτέρα & Πέμπτη από 25/4/2022

 (δυνατότητα αλλαγής ημερ. εφαρμογής κατόπιν συνεννόησης με συμμετέχοντες)

Ωράριο μαθημάτων: 18:00-20:00

Διάρκεια μαθημάτων: 15 ώρες.

(7 συναντήσεις)


Δικαίωμα συμμετοχής: €380.00

Επιχορήγηση από ΑνΑΔ: €225.00

Τελικό κόστος που καταβάλλεται: €125,00

Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

αλλά και να επικοινωνήσετε μαζί μας:

Τηλ: 26811036, Φαξ: 26931862


Μέγιστος αριθμός

Συμμετεχόντων:

6

Ταχύρρυθμο

Πρόγραμμα

για φοιτητές & επαγγελματίεςLumion 11.5

Αρχείο pdf Εγγραφή/ Δήλωση Συμμετοχής

Πληρωμή (εξόφληση) - €125,00:

Ηλεκτρονική Πληρωμή: