ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

© Copyright E.G.W. Information Services Ltd 2023. All rights reserved.
All other products mentioned are registered trademarks or trademarks of their respective companies.


Fax EGWIS e-learning Portal EGWIS eshop Login


Επιχορηγημένα προγράμματα Κατάρτισης

για

Επαγγελματίες & Άνεργους

Εγγραφή/ Δήλωση Συμμετοχής Αρχείο pdf


Ο ΕΥΡΟΚΩΔΙΚΑΣ EC8 & Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ

ΣΤΗ ΚΥΠΡΟ

ΜΕ ΤΟ

STAAD-Pro

‹‹κατασκευές απο Χάλυβα και Σκυρόδεμα››ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ:

ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣΗ σειρά μαθημάτων θα αρχίσει την ______________________ απο τις 6:00 μέχρι 8:00μμ. και θα συνεχιστεί κάθε Δευτέρα και Πέμπτη μέχρι και τη _________________στις ίδιες ώρες.Διάρκεια μαθημάτων: 26 ώρες.

Κόστος σεμιναρίου: €657.48

Ποσό επιχορήγησης: €442,00 για όλα τα μεγέθη επιχειρήσεων.

Τελικό κόστος: €657,48 - €442,00= €215,48Παρακαλούμε όπως δηλώσετε έγκαιρα την συμμετοχή σας.

Αριθμός διαθέσιμων θέσεων: 16.


Το τελικό κόστος καταβάλλεται με την κράτηση της θέσης.


Δικαιούχοι για συμμετοχή στο προγράμμα είναι και άνεργοι (100% επιχορήγηση) εγγεγραμμένοι στα γραφεία της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΑ).