ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

© Copyright E.G.W. Information Services Ltd 2017. All rights reserved.
All other products mentioned are registered trademarks or trademarks of their respective companies.


Fax Connection to EGWIS Learning Portal


Επιχορηγημένα προγράμματα Κατάρτισης

για

Επαγγελματίες & Άνεργους

Εγγραφή/ Δήλωση Συμμετοχής Αρχείο pdf


Ο ΕΥΡΟΚΩΔΙΚΑΣ EC8 & Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ

ΣΤΗ ΚΥΠΡΟ

ΜΕ ΤΟ

STAAD-Pro

‹‹κατασκευές απο Χάλυβα και Σκυρόδεμα››ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ:

ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣΗ σειρά μαθημάτων θα αρχίσει την Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2016  απο τις 6:00 μέχρι 8:00μμ. και θα συνεχιστεί κάθε Δευτέρα και Πέμπτη μέχρι και τη 1η Δεκεμβρίου 2016 στις ίδιες ώρες.Διάρκεια μαθημάτων: 26 ώρες.

Κόστος σεμιναρίου: €657.48

Ποσό επιχορήγησης: €442,00 για όλα τα μεγέθη επιχειρήσεων.

Τελικό κόστος: €657,48 - €442,00= €215,48Παρακαλούμε όπως δηλώσετε έγκαιρα την συμμετοχή σας.

Αριθμός διαθέσιμων θέσεων: 16.


Το τελικό κόστος καταβάλλεται με την κράτηση της θέσης.


Δικαιούχοι για συμμετοχή στο προγράμμα είναι και άνεργοι (100% επιχορήγηση) εγγεγραμμένοι στα γραφεία της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΑ), οι οποίοι:

 (α) είναι μακροχρόνια άνεργοι (τουλάχιστον για 6 συνεχόμενους μήνες), ή

(β) αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα σοβαρές δυσκολίες για ένταξη στην απασχόληση και       κινδυνεύουν με κοινωνικό αποκλεισμό.