ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

© Copyright E.G.W. Information Services Ltd 2018. All rights reserved.
All other products mentioned are registered trademarks or trademarks of their respective companies.


Fax EGWIS e-learning Portal


Επιχορηγημένα προγράμματα Κατάρτισης

για

Επαγγελματίες & Άνεργους

Εγγραφή/ Δήλωση Συμμετοχής

“ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ  -  PROJECT MANAGEMENT”

Κατα την εκπαίδευση θα χρησιμοποιηθεί

η νέα έκδοση του

Primavera P6 Professional.


Το σεμινάριο απευθύνεται σε project managers, planners, schedulers, αλλά και όλους όσους εμπλέκονται στο σχεδιασμό και την παρακολούθηση έργων, από το αρχικό επίπεδο της προ-κοστολόγησης και προσφοράς έως την εκτέλεση και την παράδοσή του. Το πρόγραμμα βασίζεται στις βασικές αρχές διαχείρισης έργων, στις τεχνικές και μεθοδολογίες παρακολούθησης, όπως αυτές ορίζονται από το Project Management Institute (PMI).


Η σειρά μαθημάτων θα αρχίσει την Δευτέρα 12 Ιουνίου 2017 στις 18:00 μέχρι 21:00 και θα συνεχιστεί κάθε Δευτέρα και Πέμπτη μέχρι και την 27η Ιουλίου 2017 στις ίδιες ώρες.


Διάρκεια μαθημάτων: 42 ώρες.

Κόστος σεμιναρίου: €1062,08

Ποσό επιχορήγησης: €742,00 για όλα τα μεγέθη επιχειρήσεων.

Τελικό κόστος: €1062,08 - €714,00= €348,08

Παρακαλούμε όπως δηλώσετε έγκαιρα την συμμετοχή σας.

Αριθμός διαθέσιμων θέσεων: 16.


Το τελικό κόστος καταβάλλεται με την κράτηση της θέσης.


Επιχορήγηση (100%) της συμμετοχής ανέργων στα προγράμματα:

Δικαιούχοι για συμμετοχή (100% επιχορήγηση) στα προγράμματα είναι και άνεργοι εγγεγραμμένοι στα γραφεία της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΑ), οι οποίοι είναι:

(α) είναι μακροχρόνια άνεργοι (τουλάχιστον για 6 συνεχόμενους μήνες), ή

(β) αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα σοβαρές δυσκολίες για ένταξη στην απασχόληση      και κινδυνεύουν με κοινωνικό αποκλεισμό.

Αρχείο pdf