ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

© Copyright E.G.W. Information Services Ltd 2017. All rights reserved.
All other products mentioned are registered trademarks or trademarks of their respective companies.


Fax Connection to EGWIS Learning Portal


Autodesk REVIT 2017


Η σειρά μαθημάτων θα διεξαχθεί στο εκπαιδευτικό κέντρo της

E.G.W. Information Services Ltd.

στη Πάφο

Κάθε Τετάρτη & Παρασκευή από 4/10/2017 μέχρι 22/11/2017

(δυνατότητα αλλαγής ημερ. εφαρμογής κατόπιν συνεννόησης με συμμετέχοντες)

Ωράριο μαθημάτων: 18:00-20:00

Διάρκεια μαθημάτων: 30 ώρες.

Σύνολο Συναντήσεων: 15

Κόστος έκαστου σεμιναρίου: €420.00

Καταβολή δικαιώματος συμμετοχής:

         1. €220 κατά την έναρξη των μαθημάτων.

         2. €200 με το πέρας της κατάρτισης.


Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

αλλά και να επικοινωνήσετε μαζί μας:

Τηλ: 26811036, Φαξ: 26931862


Αριθμός θέσεων σε κάθε πρόγραμμα: 12 άτομα.

Ταχύρρυθμο

Πρόγραμμα

για φοιτητές & επαγγελματίεςAutodesk REVIT 2016

Εγγραφή/ Δήλωση Συμμετοχής Αρχείο pdf