ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

© Copyright E.G.W. Information Services Ltd 2023. All rights reserved.
All other products mentioned are registered trademarks or trademarks of their respective companies.


Fax EGWIS e-learning Portal EGWIS eshop Login

Autodesk REVIT 2018 (Part A)

Η σειρά μαθημάτων θα διεξαχθεί στο εκπαιδευτικό κέντρo της

E.G.W. Information Services Ltd.

στη Πάφο

Κάθε Δευτέρα & Πέμπτη από 23/01/2020  

(δυνατότητα αλλαγής ημερ. εφαρμογής κατόπιν συνεννόησης με συμμετέχοντες)

Ωράριο μαθημάτων: 18:00-20:00

Διάρκεια μαθημάτων: 30 ώρες.


Δικαίωμα συμμετοχής: €420.00

Καταβολή δικαιώματος συμμετοχής:

         1. €220 κατά την έναρξη των μαθημάτων.

         2. €200 με το πέρας της κατάρτισης.


Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

αλλά και να επικοινωνήσετε μαζί μας:

Τηλ: 26811036, Φαξ: 26931862


Αριθμός θέσεων σε κάθε πρόγραμμα: 10 άτομα.


Topics

1. Creating a Model

2. Creating Views

3. Autodesk Revit Tools

 4. Dimensioning and Annotating

5. Floors

6. Roofs

7. Creating Basic Families

8. Ceilings and Interiors

9. Stairs, Ramps, and Railings

10. Creating Specific Views and Match Lines

11. Creating Sheets and Printing

12. Site and Topography

13. Creating Rooms and Area Plans

14. Rendering and Presentation


 Πρόγραμμα

για φοιτητές & επαγγελματίεςAutodesk REVIT 2018

(Part A)

Εγγραφή/ Δήλωση Συμμετοχής Αρχείο pdf

Πληρωμή σε δύο Δόσεις:

1. Πληρωμή 1ης Δόσης με την έναρξη του προγράμματος:

2. Πληρωμή 2ης Δόσης με την λήξη του προγράμματος:

Πληρωμή (εξόφληση) - €20 όφελος: