ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

© Copyright E.G.W. Information Services Ltd 2023. All rights reserved.
All other products mentioned are registered trademarks or trademarks of their respective companies.


Fax EGWIS e-learning Portal EGWIS eshop Login

Κατανομή Ενοτήτων:

Unicert Έτος 1 (Word, PowerPoint)

     Unicert  Έτος 2 (Excel, Χειρισμός Η/Υ και Διαχείριση Αρχείων– Windows )

     Unicert  Έτος 3 (Access, Υπηρεσίες Διαδικτύου–Internet & Email)

Unicert IT Skills: 2D AUTOCAD, 3D AUTOCAD, PHOTOSHOP


“The difference between staying current and staying ahead”


Εγγραφή σε πρόγραμμα

European Computer Driving License - ECDL


Με την εγγραφή σας σε πρόγραμμα κατάρτισης, σας παραχωρούνται κωδικοί για πρόσβαση σας σε χρήσιμο υλικό για την καλύτερη δυνατή κατάρτιση σας.


Προγράμματα - Μαθήματα κατάρτησης για Μαθητές.

Σημείωση: Δεχόμαστε εγγραφές για μαθητές του δημοτικού απο την Τετάρτη τάξη και μετά.

Κατανομή Ενοτήτων:

ECDL Έτος 1 (Word, PowerPoint)

ECDL Έτος 2 (Excel, Computer Essentials – Windows )

ECDL Έτος 3 (Access, Online Essentials – Internet & Email, Θέματα   

                    Ασφάλειας IT Security)

ADVANCED ECDL Έτος 1 (Word, PowerPoint)

ADVANCED ECDL Έτος 2 (Excel, Access)


Προαιρετικές Επιλογές: 2D CAD, Image Editing


Πληροφορίες:

ECDL Έτος 1, 2, 3:

     ADVANCED ECDL Έτος 1, 2:

Επιλογές: 2D CAD, Image Editing:

Universal Certification Solutions - UNICERT


Τεχνικό Αρχιτεκτονικό Σχέδιο & Ηλεκτρονική Σχεδίαση σε 2 & 3 διαστάσεις


Για Μαθητές Λυκείου και Τεχνικής Σχολής.Το Τεχνικό Αρχιτεκτονικό Σχέδιο είναι μια διεθνής, σύντομη και ακριβής γλώσσα επικοινωνίας σε όλους τους κλάδους της Μηχανικής Επιστήμης. Είναι το όχημα της φαντασίας στο κόσμο της πραγματικότητας, είναι οδηγός για την μελέτη και κατασκευή έργων. Με την ενασχόληση του με το Τεχνικό-Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, ο μαθητής αναπτύσσει:


Μπορεί να το επιλέξει κάποιος:


Ταυτόχρονα οι μαθητές διδάσκονται και ηλεκτρονική σχεδίαση (CAD) έτσι ώστε να είναι προετοιμασμένοι για το πανεπιστήμιο ή και έτοιμοι για εξεύρεση εργασίας κατόπιν αποφοίτησης τους.


Οι μαθητές προετοιμάζονται και για τις εξετάσεις Unicert Autocad 2D & 3D όπου μπορούν να παρακαθήσουν προαιρετικά.