ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

© Copyright E.G.W. Information Services Ltd 2023. All rights reserved.
All other products mentioned are registered trademarks or trademarks of their respective companies.


Fax EGWIS e-learning Portal EGWIS eshop Login


UNICERT PROFESSIONALΣτέλεχος Γραμματειακής Υποστήριξης Διεύθυνσης
Εγγραφή/ Δήλωση Συμμετοχής


Από Σεπτέμβριο 2016


Επαγγελματική Κατάρτιση - Πιστοποίηση


 UNICERT PROFESSIONAL: Στέλεχος Γραμματειακής Υποστήριξης ΔιεύθυνσηςΠρόκειται για ένα Πιστοποιητικό Επαγγελματικών Γνώσεων και Δεξιοτήτων (UNICERT PROFESSIONAL) στον τομέα της Γραμματείας Διεύθυνσης που μπορεί να παρέχει στους κατόχους του ένα αξιόλογο εφόδιο στο σύγχρονο στίβο εργασίας, δεδομένης της συνεχούς μεταβαλλόμενης κατάστασης. Η ανάγκη ύπαρξης τέτοιου αποδεικτικού ως προαπαιτούμενο για την πρόσληψη στον ιδιωτικό τομέα, αλλά και για επικαιροποίηση των γνώσεων του υπάρχοντος ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων είναι διαρκώς αυξανόμενη.

Το Πιστοποιητικό απευθύνεται σε άτομα που ενδιαφέρονται να πιστοποιηθούν στον τομέα αυτό και αποδεικνύεται χρήσιμο και συνάμα ωφέλιμο σε όσους εργάζονται ήδη ή σκοπεύουν να εργαστούν στο μέλλον σε θέσεις γραμματειακής υποστήριξης, καθώς ενισχύουν το βιογραφικό τους με πιστοποιητικό των αντίστοιχων γνώσεων και δεξιοτήτων.


Για τους υποψηφίους που επιθυμούν να αποκτήσουν την πιστοποίηση μπορούν να:

  1. Παρακαθήσουν απαθείας την εξέταση πιστοποίησης η οποία αποτελείται από δύο (2) μέρη διάρκειας σαράντα πέντε (45) λεπτών το καθένα και αντιστοιχούν στις ανάλογες ενότητες της εξεταστέας ύλης:

- Το Α’ μέρος, που αντιστοιχεί στην Α’ ενότητα, αποτελείται από είκοσι οκτώ (28) θέματα εξέτασης (ερωτήσεις) τύπου              «πολλαπλών επιλογών» (multiple choice).

- Το Β’ μέρος, που αντιστοιχεί στην Β’ ενότητα, αποτελείται από είκοσι οκτώ (28) θέματα εξέτασης (ερωτήσεις) τύπου           «περιπτωσιακών μελετών» (case study).

  1. Να παρακολουθήσουν την προ απαιτούμενη σειρά μαθημάτων για την προετοιμασία τους στο κέντρο εκπαίδευσης μας με την δική μας καθοδήγηση.
  2. Να παρακολουθήσουν την προ απαιτούμενη σειρά μαθημάτων για την προετοιμασία τους εξ’ αποστάσεως μέσω του σύγχρονου e-learning Portal του Οργανισμού μας με τη δική μας καθοδήγηση.


Πληροφορίες Πιστοποίησης Εξεταστέα Ύλη


Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας