ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΝΕΑ

© Copyright E.G.W. Information Services Ltd 2024. All rights reserved.
All other products mentioned are registered trademarks or trademarks of their respective companies.


Fax EGWIS e-learning Portal EGWIS eshop Login

Πρόγραμματα για επαγγελματίες & φοιτητέςAutodesk REVIT 2024

(Part A + Part B)Η σειρά μαθημάτων θα διεξαχθεί στο εκπαιδευτικό κέντρo της

E.G.W. Information Services Ltd.

στη Πάφο

Κάθε Δευτέρα & Πέμπτη από 7/5/2024  

(δυνατότητα αλλαγής ημερ. εφαρμογής κατόπιν συνεννόησης με συμμετέχοντες)Ωράριο μαθημάτων: 18:00-21:00

Διάρκεια μαθημάτων: 48 ώρες.

Σύνολο Συναντήσεων: 16

Δικαίωμα συμμετοχής: €1200,00

Επιχορήγηση από ΑνΑΔ: €960,00

Τελικό κόστος που καταβάλλεται: €240,00


Καταβολή δικαιώματος συμμετοχής κατά την έναρξη των μαθημάτων.


Δικαίωμα συμμετοχής ανέργων πλήρως επιχορηγημένο από ΑνΑΔ.


Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

αλλά και να επικοινωνήσετε μαζί μας:

Τηλ: 26811036, Φαξ: 26931862, E-Mail: info@egwis.com


Topics (PART A)


1. Creating a Model

2. Creating Views

3. Autodesk Revit Tools

 4. Dimensioning and Annotating

5. Floors

6. Roofs

7. Creating Basic Families

8. Ceilings and Interiors

9. Stairs, Ramps, and Railings

10. Creating Specific Views and Match Lines

11. Creating Sheets and Printing

12. Site and Topography

13. Creating Rooms and Area Plans

14. Rendering and Presentation

 

Topics (PART B)


1. Advanced Wall Topics - Create and Customize Curtain Walls

2. Creating and modifying Families

3. Advanced Modeling and Massing

4. Defining materials - Material Browser

5. Creating Custom Annotations - Details & Annotations

6. Schedules and Tags

7. Creating Rooms and Area Plans

8. Structural Items

9. Phasing and Design Options


Εγγραφή/ Δήλωση Συμμετοχής Αρχείο pdf