ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

© Copyright E.G.W. Information Services Ltd 2023. All rights reserved.
All other products mentioned are registered trademarks or trademarks of their respective companies.


Fax EGWIS e-learning Portal EGWIS eshop Login


Προγράμματα Κατάρτισης

για

Επαγγελματίες & Φοιτητές

Εγγραφή/ Δήλωση Συμμετοχής Αρχείο pdf

MICROSOFT EXCEL -

“Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ


Σκοπός του προγράμματος είναι να δώσει στους συμμετέχοντες τις γνώσεις πάνω στις Βασικές Λειτουργίες και το Περιβάλλον της Εφαρμογής Επεξεργασίας Υπολογιστικών Φύλλων MS Excel, αλλά και στη δημιουργία βασικών συναρτήσεων.


ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους όσους θέλουν να μάθουν να χειρίζονται σωστά και επαγγελματικά τη Microsoft Excel.


ΠΩΣ ΘΑ ΕΠΩΦΕΛΗΘΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

1. Θα έχετε την ευκαιρία να εξασκηθείτε με πρακτικές ασκήσεις κατά την     διάρκεια του σεμιναρίου,όπου ο εκπαιδευτής θα λύνει οποιεσδήποτε απορίες.

2. Θα αποκτήσετε ένα σημαντικό προσόν που θα συνοδεύει την καριέρα σας για     πάντα. 3.Θα μπορείτε να εκμεταλλευτείτε την Excel για επεξεργασία     δεδομένων με ακρίβεια.


ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΘΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

1. Εισαγωγή στην Ms Excel (Υπολογιστικά Φύλλα, Εισαγωγή Δεδομένων, κτλ.).

2. Φύλλα Εργασίας –Στήλες και Γραμμές – Εργασία με Κελιά.

3. Ταξινόμηση και Φιλτραρίσματα Δεδομένα – Μορφοποίηση Κελιών & Δεδομένων.

4. Συναρτήσεις (Sum, Average, Min, Max, Count, CountA, Round, IF, κτλ.).

5. Γραφικές Παραστάσεις.

6. Εκτυπώσεις (Αλλαγή Προσανατολισμού, Ρύθμιση Κλίμακας, Ορισμός     Περιθωρίων, Εμφάνιση Πλέγματος, κτλ).


Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης (φυσική παρουσία στη τάξη) - Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 10


Συναντήσεις:

Κάθε Δευτέρα & Πέμπτη από 01/06/2022 στις 18:00-21:15.

Σύνολο Συναντήσεων: 4 συναντήσεις διάρκειας 3 ωρών κάθε μία

και 2 συναντήσεις διάρκειας 2 ωρών.

Σύνολο διάρκειας: 16 Ώρες


 Δικαίωμα συμμετοχής: €290,00

 Επιχορήγηση από ΑνΑΔ: €192.00

 Τελικό κόστος που καταβάλλεται: €98,00

 

(δυνατότητα αλλαγής ημερ. συναντήσεων   

 κατόπιν συνεννόησης με συμμετέχοντες)