ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΝΕΑ

© Copyright E.G.W. Information Services Ltd 2024. All rights reserved.
All other products mentioned are registered trademarks or trademarks of their respective companies.


Fax EGWIS e-learning Portal EGWIS eshop Login

Η Εταιρεία μας.


Η E. G. W. Information Services Ltd. είναι μια τοπική εταιρεία που ιδρύθηκε το 1998. Στόχος μας η παροχή στη τοπική αγορά συνολικών λύσεων που βασίζονται στην σχεδίαση με τη βοήθεια υπολογιστή (CAD), χαρτογράφηση και GIS, μοντελοποίηση, στην κατασκευή και διαχείριση του έργου, στον κλάδο της αρχιτεκτονικής και μηχανικής. Παρέχουμε λύσεις σε άλλους τομείς των επιχειρήσεων, όπως τουριστικές, ξενοδοχειακές και άλλες επιχειρήσεις γενικότερων δραστηριοτήτων.

Η E. G. W. Information Services Ltd προωθεί στην Κύπρο προϊόντα από γνωστές, διεθνείς εταιρείες λογισμικού που ηγούνται του διεθνή στίβου στον τομέα της αρχιτεκτονικής/μηχανικής/τεχνολογίας. Προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις που περιλαμβάνουν τις πωλήσεις, υποστήριξη, εκπαίδευση και συμβουλευτικές υπηρεσίες, ώστε να εγγυηθούμε την επιτυχή εφαρμογή των προϊόντων μας. Υψηλά εξειδικευμένο προσωπικό με πολλά χρόνια εμπειρίας και συνεχούς εκπαίδευσης αποτελούν μια ισχυρή ομάδα που υποστηρίζει τις λύσεις που προσφέρουμε. Οι πελάτες μας σε όλους τους τομείς βασίζονται στις λύσεις μας για επιτυχία.

Στο κέντρο μας παρέχουμε 3 αίθουσες διδασκαλίας. Δύο χωρητικότητας 17 ατόμων η κάθε μια και μία χωρητικότητας 8 ατόμων με διαθέσιμο υπολογιστή για το κάθε άτομο. Το συνολικό εμβαδόν του ιδρύματος είναι 220τ.μ το οποίο περιλαμβάνει τα πλέον σύγχρονα τόσο ηλεκτρονικά μέσα αλλά και υλικά τα οποία προσφέρουν άνεση στον εκπαιδευόμενο. Το ίδρυμα περιλαμβάνει μοντέρνους χώρους αναμονής και ξεκούρασης τόσο στο εσωτερικό του όσο και στον εξωτερικό του χώρο.

Για τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά μέσα αλλά και για την εγκατάσταση του δικτύου (ενσύρματο και ασύρματο) του ιδρύματος χρησιμοποιήθηκαν τα πιο εξελιγμένα μέσα που υπάρχουν σήμερα.

Το Εκπαιδευτικό κέντρο της E. G. W. Information Services Ltd. είναι εγκεκριμένο εκπαιδευτικό κέντρο από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ), εγκεκριμένο εκπαιδευτικό και εξεταστικό κέντρο των οργανισμών ECDL και UNICERT.

Οργανώνονται τμήματα για επιχορηγημένα προγράμματα της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ), για πιστοποίηση γνώσεων πληροφορικής με βάση τις εξετάσεις ECDL & UNICERT.

Προσφέρονται μαθήματα πρωινά, απογευματινά και νυκτερινά, τόσο σε ομάδες όσο και ατομικά, και προγράμματα ειδικά εφαρμοσμένα στις ανάγκες οργανισμών ή και ατόμων.

Το κέντρο μας προσφέρει εκπαιδευτικά προγράμματα σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου, σε φοιτητές και Ενήλικες. Παρέχονται όλες οι ανέσεις για φιλοξενία ατόμων με ειδικές ανάγκες.Εγκεκριμένο από ΑνΑΔ

“The difference between staying current and staying ahead”

“The difference between staying current and staying ahead”

E.G.W. Information Services Ltd.

Με την εγγραφή σας σε πρόγραμμα κατάρτισης, σας παραχωρούνται κωδικοί για πρόσβαση σας σε χρήσιμο υλικό για την καλύτερη δυνατή κατάρτιση σας.


Επικοινωνία