ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΝΕΑ

© Copyright E.G.W. Information Services Ltd 2024. All rights reserved.
All other products mentioned are registered trademarks or trademarks of their respective companies.


Fax EGWIS e-learning Portal EGWIS eshop Login


Επιχορηγημένα προγράμματα Κατάρτισης

για

Επαγγελματίες & Άνεργους

Εγγραφή/ Δήλωση Συμμετοχής Αρχείο pdf

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ -

ΒΑΣΙΚΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ


Απευθύνεται σε άτομα 35 ετών και άνω  


Λεπτομέρειες προγράμματος:

Ημερομηνία και Ώρες Διεξαγωγής:

13 Ιουνίου – 28 Αυγούστου 2017

Κάθε Τρίτη & Παρασκευή 18:00 -21:00

(δυνατότητα αλλαγής ημερομηνιών & ωρών εφαρμογής κατόπιν συνεννόησης με συμμετέχοντες)

Διάρκεια: 60 Ώρες

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική


Η εκμάθηση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών αποτελεί σήμερα απαραίτητη προϋπόθεση για την εκτέλεση της εργασίας, αλλά και τη σωστή και αναβαθμισμένη εκπαίδευση και την ψυχαγωγία. Τα συστήματα και δίκτυα επικοινωνίας/ηλεκτρονικών υπολογιστών έχουν ποικίλες εφαρμογές στην οικονομική και κοινωνική ζωή και αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την κοινωνία της πληροφορίας. Η ευρεία χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών σε κάθε σχεδόν τομέα της καθημερινής μας ζωής, κάνει επιτακτική όχι μόνο την ορθή και αποτελεσματική χρήση τους αλλά και την ύπαρξη των απαραίτητων γνώσεων και δεξιοτήτων για τη δικτύωση τομέα τους και την αποτελεσματική τεχνική υποστήριξη, τόσο των ηλεκτρονικών υπολογιστών όσο και των χρηστών.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άντρες και γυναίκες, εργαζόμενους, και άνεργους, ηλικίας 35 ετών και άνω, για απόκτηση βασικών ψηφιακών γνώσεων και δεξιοτήτων:

  1. Χειρισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και διαχείριση αρχείων (Computer Skills & Managing Files)
  2. Πλοήγηση στο διαδίκτυο (Internet)
  3. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (Email)
  4. Επεξεργασία κειμένου (Word Processing-Ms Word)
  5. Ηλεκτρονικά φύλλα (Spreadsheets-Ms Excel)
  6. Ασφάλεια δεδομένων (Data Security)


Παρακαλούμε όπως δηλώσετε έγκαιρα την συμμετοχή σας.

Αριθμός διαθέσιμων θέσεων: 12.

Κόστος σεμιναρίου:  €1071,00

Ποσό επιχορήγησης: €720,00

Κόστος: €1071,00 - €720,00= €351,00

Επιπλέον έκπτωση: €171,00 - Τελικό κόστος συμμετοχής: €180,00

Το τελικό κόστος καταβάλλεται με την κράτηση της θέσης.


Δικαιούχοι για συμμετοχή στο προγράμμα είναι και άνεργοι (100% επιχορήγηση) εγγεγραμμένοι στα γραφεία της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΑ), οι οποίοι:

(α) είναι μακροχρόνια άνεργοι (τουλάχιστον για 6 συνεχόμενους       μήνες), ή

(β) αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα σοβαρές δυσκολίες για ένταξη στην       απασχόληση και κινδυνεύουν με κοινωνικό αποκλεισμό.