ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΝΕΑ

© Copyright E.G.W. Information Services Ltd 2024. All rights reserved.
All other products mentioned are registered trademarks or trademarks of their respective companies.


Fax EGWIS e-learning Portal EGWIS eshop Login

REVIT

BIM (Building Information Modelling), με την χρήση του REVIT - ΕΠΙΠΕΔΟ 1

Η σειρά μαθημάτων θα διεξαχθεί στο εκπαιδευτικό κέντρo της

E.G.W. Information Services Ltd.

στη Πάφο

Κάθε Δευτέρα & Πέμπτη από 22/8/2024

(δυνατότητα αλλαγής ημερ. εφαρμογής κατόπιν συνεννόησης με συμμετέχοντες)

Ωράριο μαθημάτων: 18:00-21:00

Διάρκεια μαθημάτων: 36 ώρες.


Δικαίωμα συμμε τοχής: €900.00

Το τελικό κόστος καταβάλλεται με την κράτηση της θέσης.

Επιχορήγηση από ΑνΑΔ: €720.00

Τελικό κόστος που καταβάλλεται: €180,00    

     

Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

αλλά και να επικοινωνήσετε μαζί μας:

Τηλ: 26811036, Φαξ: 26931862

Αριθμός θέσεων σε κάθε πρόγραμμα: 10 άτομα.


Topics

1. Creating a Model

2. Creating Views

3. Autodesk Revit Tools

 4. Dimensioning and Annotating

5. Floors

6. Roofs

7. Creating Basic Families

8. Ceilings and Interiors

9. Stairs, Ramps, and Railings

10. Creating Specific Views and Match Lines

11. Creating Sheets and Printing

12. Site and Topography

13. Creating Rooms and Area Plans

14. Rendering and Presentation


 Πρόγραμμα

για φοιτητές & επαγγελματίεςAutodesk REVIT 2024

(Επίπεδο 1)

Εγγραφή/ Δήλωση Συμμετοχής Αρχείο pdf