ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΝΕΑ

© Copyright E.G.W. Information Services Ltd 2024. All rights reserved.
All other products mentioned are registered trademarks or trademarks of their respective companies.


Fax EGWIS e-learning Portal EGWIS eshop Login


Autodesk REVIT 2020

Part B - Μέρος Β


Η σειρά μαθημάτων θα διεξαχθεί στο εκπαιδευτικό κέντρo της

E.G.W. Information Services Ltd.

στη Πάφο

Κάθε Δευτέρα & Πέμπτη από 2/11/2020

(δυνατότητα αλλαγής ημερ. εφαρμογής κατόπιν συνεννόησης με συμμετέχοντες)

Ωράριο μαθημάτων: 18:00-20:00

Διάρκεια μαθημάτων: 18 ώρες.

Σύνολο Συναντήσεων: 6Κόστος έκαστου σεμιναρίου: €290.00

Καταβολή δικαιώματος συμμετοχής:

         1. €150 κατά την έναρξη των μαθημάτων.

         2. €140 με το πέρας της κατάρτισης.


Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

αλλά και να επικοινωνήσετε μαζί μας:

Τηλ: 26811036, Φαξ: 26931862


Αριθμός θέσεων στο πρόγραμμα: 6 άτομα.

Ταχύρρυθμο

Πρόγραμμα

για φοιτητές & επαγγελματίεςAutodesk REVIT 2020

Αρχείο pdf Εγγραφή/ Δήλωση Συμμετοχής

Πληρωμή σε δύο Δόσεις:

1. Πληρωμή 1ης Δόσης με την έναρξη του προγράμματος:

2. Πληρωμή 2ης Δόσης με την λήξη του προγράμματος:

Πληρωμή (εξόφληση) - €10 όφελος: